זכויות עובדים זרים

לעובדים זרים בישראל זכויות סוציאליות ואחרות  כמו כל עובד ישראלי,החוק מקנה להם תנאי עבודה טובים והוגנים.

שכר מינימום:  עומד כיום על 4,650 ש"ח. גובה שכרו של עובד זר לא יהיה נמוך משכר המינימום במשק.

מנוחה שבועית:  משך המנוחה הינו 36 שעות  שבועיות. 

דמי מחלה וימי מחלה:  על פי חוק דמי מחלה, זכאי עובד זר עבור כל חודש בו עבד, ליום וחצי מחלה בתשלום, ועד לצבירה 

מקסימאלית של  תשעים ימי מחלה בחמש שנים.                           

חופשה שנתית: חוק חופשה שנתית מקנה את זכאותו של העובד הזר ביציאה לימי חופשה במהלך עבודתו. עובדים זרים אינם זכאים 

לקבוע את מועדי החופשה. המעסיק מסדיר זאת תוך התחשבות ברצונם. ימי החופשה נגזרים מוותק העובד אצל המעסיק.        

פדיון חופשה: עובד זר לסיעוד שמפסיק לעבוד מכל סיבה שהיא ויש לזכותו ימי חופשה שלא ניצל יהיה זכאי לתשלום בגין ימים אלו. 

 ימי חג: עובדים יהיו זכאים ל-9 ימי חג בשנה לבחירה מתוך רשימת החגים הרשמיים במדינתו של העובד.

אין חובת תשלום עבור יום חג החל ביום המנוחה השבועי של העובד- שווי יום חג   279 ש"ח.(נכון להיום).

תשלום דמי הבראה: עובד העובד לפחות שנה מלאה אצל מעסיק, יהיה זכאי לקבלת דמי הבראה מהמעסיק.

חישוב מספר ימי ההבראה הינו לפי מספר שנות עבודתו אצל המעסיק .

ביטוח רפואי: על המעסיק חובה לבטח את העובד בביטוח רפואי החל מיום עבודתו הראשון.

ביטוח לאומי: חובה על המעסיק לפתוח לעובד תיק ניכויים בביטוח לאומי, ולשלם את הניכויים על פי חוק.

הודעה מוקדמת על סיום עבודה: במקרה של התפטרות או פיטורין חייב הגורם היוזם את הפסקת העבודה להודיע מראש על הפסקת עבודה. ניתן להפסיק את העבודה מיידית ולשלם על תקופת ההודעה ללא עבודה בפועל.

פיצויי פיטורין: ישולמו לכל עובד שעבד לפחות שנה באותו מקום עבודה ואצל אותו מעסיק, בין אם פוטר ובין אם התפטר והודיע מראש על כך. גובה פיצויי הפיטורין יחושב לפי שכר חודש אחד עבור כל שנת עבודה, אצל אותו מעסיק.

קופת גמל: על פי החוק ובהתאם להנחיות התמ"ת, חובה על מעסיקי עובדים זרים להפריש עבור העובד הזר מידי חודש גמל ופיצויים חובת ההפרשה חלה לאחר השלמת 6 חודשי עבודה. ההפרשה תיעשה החל מחודש העבודה השביעי ואילך ע"י מעסיק שהינו  קשיש או בן משפחתו.

שלח

תודה רבה!

המייל נשלח בהצלחה.

שם:

* This field is required.

טלפון:

* This field is required.

דוא"ל:

* This field is required.

תוכן ההודעה:

* This field is required.

צור קשר

Company Slogan

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form.